Toerreglement 2019

REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN DE TOERKOMPETITIE (TK)

voor het seizoen 2019

Door publicatie van dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen.

  1. Geldigheid

    1. De TK is geldig voor motortoeristische evenementen in binnen -en buitenland, zowel clubevenementen als andere organisatoren.

    2. Niet geldig zijn: tentoonstellingen, markten e.d. Bijvoorbeeld RAI, Jaarbeurs, IFMA, georganiseerde vakantieritten en vergelijkbare evenementen.

    3. Wel tellen mee evenementen zoals Jumbo-run, motortreffens, toerritten.

    4. MTC Holland evenementen binnen de club georganiseerd, waaronder ledeninitiatieven, clubevenementen, ledenreünie, e.d.

    5. Onder voorwaarde dat deze met de motor zijn bezocht.

    6. Deelnemers aan de TK zijn rijders/rijdsters en/of duopassagiers op een motorfiets of zijspancombinatie.

    7. De deelnemers dienen in het jaar waarover de onderhavige toercompetitie loopt, als clublid op de ledenlijst voor te komen en hun contributie te hebben voldaan..

    8. De TK loopt gedurende een kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

  2. Toerkaarten

    1. De TK wordt bijgehouden op toerkaarten, die verkrijgbaar zijn bij de toercommissaris en/of bestuursleden.

    2. De toerkaarten dienen door de deelnemers zelf ingevuld te worden:

      1. De naam en adresgegevens van de deelnemer aan de toercompetitie

      2. Merk en type motor van de deelnemer aan de toercompetitie

      3. Naam, van het bezochte evenement

      4. Datum, plaats, land van het bezochte evenement (indien bij een kleine plaats, ook een grote plaats in de nabijheid vermelden en bij voorkeur ook een postcode).

    3. Afstand van de toerrit indien van toepassing (niet de afstand tot aan het evenement!)

    4. De deelname aan een evenement dient door middel van een stempel van de organisatie op de toerkaart zichtbaar te zijn. Indien geen stempel aanwezig, deze vragen bij benzinepomp, bedrijf, station, postkantoor, café, etc., in de nabijheid. Niet geldig zijn handtekeningen en opgeplakte stempels. Indien bovenstaande niet mogelijk of beschikbaar, worden als uitzondering de volgende alternatieven geaccepteerd:

      1. Ergens in de buurt tanken (al is het maar 1 liter) en een bonnetje vraagt (dit kan ook bijna altijd bij selfservice). Op het bonnetje staan bijna altijd plaats tijd en datum.

      2. Toegangskaarten e.d. worden alleen, bij uitzondering, geaccepteerd, als dit direct (binnen één week) na het evenement gemeld is door de deelnemer (d.m.v. een e-mail aan toercommissaris) en het niet mogelijk is geweest een stempel te verkrijgen.

    5. Een stempel is alleen geldig indien er voor MTC Holland wordt ingeschreven. Inschrijven en of stempelen voor meerdere (motor) clubs is niet toegestaan en kan, bij constatering, tot uitsluiting leiden.

    6. Deze regel is alleen van toepassing als er bij een evenement ook daadwerkelijk gelegenheid is om voor een club, of namens een club in te schrijven.

    7. Er kan meer dan 1evenement per weekend worden gestempeld.. Voor evenementen buiten het weekend om, zie punt 3G. Onder weekend verstaan we de vrijdag t/m de maandag.

  1. Bonuspunten voor eigen MTC Holland Clubevenementen

  2. Ter bevordering van deelname aan eigen clubevenementen worden de leden die binnen de kaders van de toercompetitie deze evenementen bezoeken beloond met extra bonuspunten.

  3. Voor alle clubevenementen, ledeninitiatieven en andere binnen de club georganiseerde zaken geldt een extra bonus van 100% op de berekende afstand, inclusief toerrit.

  1. Berekeningen

    1. De afstand naar het evenement en terug wordt d.m.v. een routeplanner op internet bepaald. Hierbij zal altijd gekozen worden voor de “kortst aangegeven route”. Gerekend vanaf het adres van de deelnemer/deelneemster. Omwegen worden niet meegerekend. Gebruik wordt gemaakt hiervoor van Google maps.

    2. Indien uit de door de deelnemer opgegeven informatie onvoldoende de exacte locatie valt af te leiden van (de start) van het evenement, wordt het centrum van de aangegeven stad of dorp of, indien dit niet van toepassing is, de meest nabij gelegen dorp of stad genomen als uitgangspunt van de berekening.

    3. De lengte van een toerrit wordt aangehouden zoals deze door de organisatie is opgegeven.

    4. Indien er meerdere evenementen na elkaar worden verreden (b.v. tijdens de vakantie), dan wordt er van uit gegaan dat de deelnemer/deelneemster deze evenementen na elkaar heeft gereden, zonder terugrit naar huis. De berekening is als volgt bij 2 evenementen: Heenreis naar 1ste evenement + vervolgreis naar 2e evenement + terugreis naar huis. Vermeld op de toerkaart indien WEL tussentijds terug naar huis is gereden.

    5. De clubevenementen en ledeninitiatieven van MTC Holland worden dubbel gehonoreerd (na optelling heen –en terugreis + rit). De evenementen die hiervoor in aanmerking komen worden bekend gemaakt via de website op het moment dat hierover informatie beschikbaar is.

    6. Een passagier(e) ontvangt dezelfde punten als de berijder/berijdster.

    7. Alle evenementen buiten het weekend om worden apart berekend (bijv. Hemelvaartsdag, avondvierdaagse). Conform 3A tot en met 3F gehanteerde berekeningsregels

  1. Inleveren toerkaarten

    1. Inleveren van een toerkaart kan d.m.v. afgeven tijdens een evenement of opsturen naar de toercommissaris. Na inleveren krijgt de deelnemer/deelneemster een nieuwe (lege) toerkaart. Bij opsturen dient wel een voldoende gefrankeerde envelop voorzien van naam en adres, van de deelnemer, meegestuurd te worden.

    2. Niet volledig gebruikte toerkaarten kunnen ook ingeleverd worden.

    3. Daar de TK een kalenderjaar bevat, dienen de toerkaarten uiterlijk 15 januari van het nieuwe jaar, bij de toercommissaris afgeleverd te zijn.

    4. Uitzonderingen worden toegelaten, mits dit voor 15 januari van het nieuwe jaar wederzijds, tussen deelnemer en toercommissaris, is afgesproken

    5. Inzendadres is:

     1. Theo Verkerk

     2. Tibetstraat 40

     3. 2622 JV Delft

     4. Gescande toerkaarten kunnen worden aangeboden via e-mail op: tverkerk@ziggo.nl . De verzender ervan is verantwoordelijk voor de leesbaarheid van de gescande kaart(en).

  1. Bekendmaking uitslagen en prijsuitreiking

    1. De bekendmaking van de uitslag van het voorgaande toerjaar vindt plaats na afloop van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de club.

    2. Deelnemers strijden om de eer. Er zijn geen andere beloningen of prijzen aan verbonden.

    3. Bij uitzondering, zulks, jaarlijks, te bepalen in overleg, door bestuur en toercommissaris, kan het voorkomen dat, de 3 hoogst geëindigde of alle deelnemers een kleine attentie ontvangen, als blijk van waardering van hun deelname.

    4. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde met daarop hun uitslag en behaalde positie

    5. Binnen maximaal 1 maand na de prijsuitreiking op de ALV zal de uitslag bekend worden gemaakt op de website van MTC Holland.

    6. De uitslagen van de toercompetitie worden jaarlijks bijgewerkt in de top 100 aller tijden op de website.

  2. Overige zaken

    1. Klachten en/of andere mededelingen over de TK dienen schriftelijk of via e-mail, aan de toercommissaris gestuurd te worden.

    2. Klachten worden door de toercommissaris behandeld en beantwoord. Het bestuur ontvang van de klacht en van de reactie een afschrift.

    3. Niet nakomen van het reglement kan diskwalificatie/uitsluiting voor het geldende jaar tot gevolg hebben. De toercommissaris zal hier, voor zover mogelijk, op toezien.

    4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toercommissaris.

    5. De toercommissaris zal in lastige gevallen altijd een advies aan het bestuur vragen.