Evenementen‎ > ‎

Toercompetitie

Wat is de toercompetitie
De MTC Holland toercompetitie is een manier om tussen de leden van MTC Holland op een wat competitieve wijze het motorrijden te bevorderen onder de leden.

De toercompetitie loopt over een volledig kalenderjaar vanaf 1 januari tot en met 31 december.

Met de toercompetitie kun je als MTC Holland clublid meedoen en punten verdienen. Het clublid met de meeste punten aan het eind van het jaar is de winnaar.

We hebben voor de dames en de heren een aparte competitie en een gezamenlijke totaalstand.

Hoe werkt het

Het is de bedoeling dat je, natuurlijk per motor, motorevenementen bezoekt. Deze evenementen kunnen binnen de club georganiseerde ledeninitiatieven zijn of evenementen van andere clubs in binnen -en –of buitenland. Door middel van de MTC Holland toerkaart bewijs je het bezoek aan het evenement. Dit door op een toerkaart een stempel van de organisatie te laten plaatsen en daarbij zelf aanvullende gegevens aan te leveren.

De toerkaarten worden elk jaar ingestuurd en berekend, zodat bekend is wie de winnaar of winnares is.

Hoe je aan de MTC Holland Toerkaarten kunt komen, is te lezen in het actuele reglement. 

Eigen evenementen leveren extra punten op

Evenementen die binnen MTC Holland georganiseerd worden (ledeninitiatieven) leveren voor de eigen leden extra punten op. Dit is gedaan om er voor te zorgen dat bezoek aan de de eigen MTC evenementen wordt aangemoedigd. Zij worden dus gelokt met een extra bonus.

Toerreglement

De toercompetitie proberen we zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Daarom wordt er elk jaar, aan het begin van het seizoen een toerreglement gepubliceerd dat voor dat jaar van toepassing is. Dit reglement wordt gehanteerd bij het berekenen van de stand na afloop van het toerjaar dat daarop van toepassing is. Bij afwijkingen en-of onduidelijkheden beslist de toercommissaris.
Met ingang van 2015 is het reglement weer wat aangepast aan de moderne tijden en ook omdat er geen scrabblerit meer is die meetelt. Voorlopig kan die versie nog mee met de huidige tijd.
 

Top 100 aller tijden

De toercompetitie van MTC Holland is al heel oud binnen de club en loopt vanaf de eerste registraties in 1979 tot en met het heden.

Van alle deelnemers vanaf 1979 tot en met het afgelopen toerjaar wordt een totaalstand bijgehouden. Van die totaalstand wordt een overzicht gepubliceerd. Vroeger, gezien de vele leden van de club was dit een top 100. Echter worden nu alleen de mensen die nu lid zijn van de club er in meegenomen. De naam zal dan niet meet top 100 zijn. Maar is gewoon overzicht genoemd.

Momenteel is het overzicht nog niet compleet, omdat we we helaas niet meer over de gegevens van het toerjaar 2005 beschikken. Jammer, maar ook de gegevens van 2005 kunnen we dit overzicht blijven voortzetten. De versie die nu op de site staat is bijgewerkt tot en met 2018. Het bijwerken van het overzicht gebeurt telkens in de maand volgend op de Algemene ledenvergadering en de prijsuitreiking.